Drobečková navigace

Základní informace > Služby

 

 

Knihovna poskytuje tyto služby

 

  • Volný výběr knih z vlastního fondu knihovny
  • Půjčování knih z výměnného fondu Knihovny Kroměřížska*
  • Rezervace knih
  • Prodloužení výpůjček
  • Poskytování informačních služeb
  • Veřejný internet – ve výpůjčních hodinách
           

INTERNET V KNIHOVNĚ: 

- je bezplatný s možností přístupu v otvírací době knihovny.

Podmínky přístupu na Internet:

MÍSTNÍ KNIHOVNA MÍŠKOVICE umožňuje přístup na internet svým uživatelům, dětem i dospělým ZDARMA.  

Uživateli je umožněn přístup na internet 30 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit o dalších 30 minut.

Přístup na internet je možné předem rezervovat. Internet je v knihovně zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům. Uživatel musí přitom respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. 

NENÍ DOVOLENO měnit nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z internetu. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače.Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým databázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.  

JE ZAKÁZÁNO vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR. V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníka knihovny o pomoc a konzultaci. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů, zachovávat základní etické normy a dbát pokynů knihovníka. 

 

 

 

Registrovaní i neregistrovaní uživatelé se řídí platným Knihovním řádem, který je vyvěšen v knihovně!

 

 

* Knihovna Kroměřížska zapůjčuje pravidelně

naší knihovně knihy z výměnného fondu.

Zde se můžete podívat jaké knihy VF máme momentálně k dispozici

 

 - jaro 2015

 

KNIHY PRO DĚTI.pdf(23kB)

 

KNIHY PRO DOSPĚLÉ.pdf(34kB)

 

 

 - podzim 2015

 

KNIHY PRO DĚTI.pdf(32kB)

 

KNIHY PRO DOSPĚLÉ.pdf(33kB)