Základní informace

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH OBECNÍ KNIHOVNY MÍŠKOVICE

 

Adresa:   Obec Míškovice

                768 52 Míškovice č.p.46

 

Knihovník:      Miroslav Zavadil

Půjčovní doba: Středa : 16.00 – 18.00 hod    

           

 

 

Knihovně jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou – Knihovnou Kroměřížska.

Na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Knihovnou Kroměřížska  a Městským kulturním střediskem v Holešově poskytuje knihovně vybrané regionální služby Městská knihovna v Holešově.

Knihovna 2x ročně obdrží výměnný soubor z Knihovny Kroměřížska, který je rovněž financován z prostředků Zlínského kraje.

Knihovna Kroměřížska - regionální funkce

Městská knihovna Holešov - regionální funkce 

 

Co přinesl rok 2022

V roce 2022 se obecní knihovna v Míškovicích pomalu vrací do normálu po předcházejících kovidových opatřeních.Má celkem 47 čtenářů, kteří mají vystavený čtenářský průkaz, z toho je 18 čtenářů do patnácti let. Celkem za tento rok  navštívilo knihovnu 409 čtenářů a ti si vypůjčili celkem 739

titulů z toho beletrie pro dospělé 199 kniha beletrie pro děti 182 knih. A co je nejvíce potěšující je zvětšující je počet mladých maminek a tatínků, kteří přicházejí se svými malými dětmi předškolního věku a učí je pozitivnímu vztahu ke knize, což v dnešní době televizí, tabletů a mobilů je více než chvályhodné. Je třeba ještě zmínit, že obecní úřad každý rok ze svého rozpočtu uvolní finanční prostředky na nákup nových knih. 

Ohlédnutí za rokem 2021

Do fondu knihovny Míškovice bylo zapsáno 25 knih. Fond byl aktualizován stovkou knih z Knihovny Kroměřížska.

V knihovně bylo registrováno 40 čtenářů, z toho 13 dětí. Vypůjčili si 370 knih a časopisů. 

Ohlédnutí za rokem 2019

Děkujeme všem čtenářům a návštěvníkům naší obecní knihovny kteří si v  loňském roce 2019 našli čas a přišli si vypůjčit z naší hojné nabídky nějaké knihy či časopisy. Těší nás, že je mezi nimi i několik mladých maminek které svou "lásku ke knize" předávají i svým dětem. Přejeme Vám úspěšný rok 2020 a těšíme se na Vaši návštěvu u nás v knihovně.

Ohlédnutí za rokem 2014

V roce 2014 navštívilo knihovnu přes 1 000 návštěvníků.

Registrováno bylo 67 čtenářů z toho 29 dětí.

Čtenáři si vypůjčili přes 3 200 knih.

Do fondu bylo zapsáno 90 nových knih.

K dispozici je nyní 1 140 knih z fondu knihovny Míškovice,

dalších asi 1 000 knih je zapůjčeno z fondu Knihovny Kroměřížska a knihovny v Holešově.

Fond byl navíc aktualizován 7 výměnnými soubory z Knihovny Kroměřížska v počtu 270 sv.

 

 

Ohlédnutí za rokem 2013

V roce 2013 navštívilo knihovnu přes 2 600 návštěvníků.

Registrováno bylo 64 čtenářů z toho 47 dětí.

Čtenáři si vypůjčili téměř 6 500 knih.

Do fondu bylo zapsáno 134 nových knih.

K dispozici je nyní přes 1 000 knih z fondu knihovny Míškovice,

dalších asi 1 000 knih je zapůjčeno z fondu Knihovny Kroměřížska a knihovny v Holešově.

Fond byl navíc aktualizován 4 výměnnými soubory z Knihovny Kroměřížska v počtu 170 sv.

V knihovně probíhá soutěž o Nejlepšího Míškovického čtenáře, které se účastní 20 dětí.