Drobečková navigace

Základní informace > Pár slov z historie

 

  PÁR SLOV Z HISTORIE 

  Knihovna byla v naší obci uzavřena pro veřejnost v  roce 1990. 

I když nebyla nikdy zcela  zrušena  od tohoto  roku nebylo půjčování knih v naší obci možné. Neboť v období po roku 1990 byl zaznamenán značný celostátní  pokles o návštěvy knihoven a četbu samotnou,  nebyly ani zaznamenány požadavky na znovu otevření tohoto zařízení. I přes tento historický pokles  o četbu se  však  zastupitelstvo obce v roce  2010  rozhodlo, že se pokusí knihovnu obci opět uvést do provozu. V roce 2011 byla podána žádost o dotační podporu ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) - program  rozvoje venkova ČR.  Žádost bal podána přes Mikroregion (MAS) partnersví Moštěnka, jehož členem je i naše obec.Tento projekt byl vybrán  a dne 12.12.2011 byla podepsána na SZIF v Olomouci dohoda o poskytnutí dotace.

V měsíci únoru roku 2012 byly zahájeny stavební práce, které  skončily v  květnu téhož roku. Poté následovaly konečné úpravy, aby dne 5.6.2012 mohlo býti  v knihovně po 22 letech opět záhájeno půjčování knih a také zpřístupněn veřejný internet

   Celkové náklady na rekonstrukci činily 347 400,-Kč z čehož statní dotace tvořila 233 599,-Kč. Naše počáteční obavy,  zda-li bude v době  internetu mezi občany ještě  zájem o klasickou četbu se ukázaly jako zbytečné. Za první pololetí bylo zaregistrováno cca 85 čtenářů. Potěšující je především fakt, že největší zájem je mezi dětmi, které tvoří přibližně 80% registrovaných čtenářů. Věříme, že rozhodnutí zastupitelstva knihovnu obnovit byl krok správným směrem a čtenářů bude i nadále přibývat. Všem milovníkům knihy přejeme, aby se v knihovně citíli dobře a rádi se  k zde vraceli. 

Závěrem jeden citát jednoho z našich nejznámějších spisovatelů, který hovoří za vše:

"Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu".

 Karel Čapek